ingilizce
Resim

Duyuru:

TÜRK DIŞTİCARET VAKFI KISA METRAJLI FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Madde 1

Amaç

Yarışmanın amacı, dış ticaretin ve özellikle ihracatın, ülke kalkınması açısından önemine vurgu yapmak, bir yandan kamuoyunun ilgisini bu yöne çekmek, öte yandan bu alanda eğitimin öneminin altını çizmektir.

Madde 2

Konu

Madde 1’de belirtilen amaç doğrultusunda;

- Kalkınmanın ancak ihracatla mümkün olabileceği,

- Kariyer planlaması yapan gençlerimizin bu “yükselen mesleğe” yönelmeleri,

- Sektörde ise dikkat çeken bir eğitimli eleman açığı bulunduğu,

- Bu ihtiyacın giderilmesi için eğitimin gerekliliği,

hususları, yarışmanın konusunu oluşturmaktadır.

Madde 3

Senaryo ve Kurgu

Filmin senaryosunun, 1. ve 2. maddedeki ilkeler doğrultusunda kurgulanması gerekmektedir.

Madde 4

Format

Filmde, anlatım gereği ihtiyaç duyulmuyorsa oyuncu kullanılma şartı aranmayacak; film kurmaca, belgesel ve animasyon türlerinde de hazırlanabilecektir. Jenerik veya benzeri bir giriş bölümü katılımcının isteğine bağlı olarak konulmayabilecektir.

Ahlaka aykırı olmamak ve milli değerlere saldırı, zedeleme, alaya alma gibi yaklaşımlar oluşturmamak kaydıyla filmin kurgusunda ve anlatımda katılımcı tamamen serbesttir.

Filmin uzunluğu, jenerik de dahil en az bir (1) en fazla beş (5) dakika olacaktır.

Madde 5

Katılım şartları

Yarışma, on sekiz (18) yaşını doldurmuş herkese açıktır. İki veya daha fazla kişiden oluşan “takım” halindeki katılımlar da kabul edilecektir. Bu durumda başvuruyu takım adına bir kişi yapacaktır. Takım adına yapılan başvurularda ödül, başvuruyu yapan kişiye verilecektir.

En fazla 3 (üç) filmle katılım yapılabilecektir.

Yarışmacılar, ihtiyaç duydukları takdirde, diledikleri kişi veya kurumlardan fikir alma, danışma ve benzeri türden destek alabileceklerdir. Çekimin yapılacağı kamerayla ilgili herhangi teknik bir ön şart bulunmamaktadır.

Çekim her tür kamerayla yapılabilecektir. Ancak, görüntünün hasarsız, sesin de anlaşılabilir olması gerekmektedir.

Filmler Türk Dışticaret Vakfı’na e-posta yoluyla, isim, doğum tarihi, adres, telefon bilgileriyle birlikte iletecektir. Filmlerin CD veya Flashdisc’e kaydedilerek kargo yoluyla yapılan başvurular da kabul edilecektir.

Madde 6

Yarışma Takvimi ve Filmlerin Değerlendirilmesi

18 Mart 2013 : Son başvuru tarihi

18 Mart-31 Mart 2013 : Ön değerlendirme

1 Nisan-1 Ağustos 2013 : Halk oyuna sunum

5 Ağustos 2013 : Sonuçların açıklanması

Eylül 2013 : Ödül töreni

Filmler, birinci aşamada, yukarıdaki takvime göre Türk Dış Ticaret Vakfı tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bunu takiben, seçilen filmler Youtube ve sosyal medya kanallarımızda yayımlanarak halk oylamasına sunulacaktır.

Ön değerlendirme;

- Konuya uygunluk,

- Senaryoda özgünlük,

- Görsellik - Kurgu ve

- Anlatım

gibi kriterler dikkate alınarak yapılacaktır. Gönderilen filmlerin iadesi yapılmayacaktır.

Madde 7

Ödüller

Yarışmanın ödülleri;

- Birinciye 3.000.-TL ve “SENEDİT” senaryo programı ile bir adet TDV uzaktan dış ticaret eğitimi,

- İkinciye 1.500.-TL ve “SENEDİT” senaryo programı ile bir adet TDV uzaktan dış ticaret eğitimi,

- Üçüncüye 750.-TL ve “SENEDİT” senaryo programı ile bir adet TDV uzaktan dış ticaret eğitimi,

- Yedi adet mansiyon, her birine bir adet uzaktan dış ticaret eğitimidir.

Ödüle değer film bulamadığı takdirde, Türk Dışticaret Vakfı, ödüllerin bir kısmını veya tamamını vermeme hakkını saklı tutacaktır. Ödüller birden çok filmde paylaştırılamaz.


Madde 8

Telif hakkı

Yarışmaya katılanlar, çektiği filmle ilgili telif hakkını da Türk Dışticaret Vakfı’na devretmiş sayılır. Vakıf, telif hakkını bu şekilde devraldığı filmleri istediği şekilde kullanabilecektir.

Film içeriğinde, çalıntı, kopya ve benzeri şekillerdeki izinsiz kullanım durumu çıkması halinde, hukuki sorumluluk, filmin yapımcısına aittir.

Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.

TÜRK DIŞTİCARET VAKFI